Tvoj prvi posao preko EURES-a 6.0

Tvoj prvi posao preko EURES-a je europski projekt koji provode nacionalni koordinacijski uredi za EURES kroz partnerstva koja uključuju EURES drugih država članica, javne, privatne i organizacije trećeg sektora.

Projekt koordinira ANPAL (Agencija Ministarstva rada i socijalne politike, djeluje kao Nacionalni koordinacijski ured za EURES), u partnerstvu s 12 su-prijavitelja (Fondazione Giacomo Brodolini, Metropolitan City of Rome, Eurodesk Italija, Sveučilište Sapienza, Rumunjska, Hrvatska, Bugarska, Grčka, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Cipar), 2 pridruženih članova (ANPAL Servizi and Capitale Lavoro) i 15 suradnika (iz Finske, Italije, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva i talijanske mreže EURES).

CILJEVI PROJEKTA

YfEj 6.0 ima za cilj:

  • razvoj inovativnih projekata za promicanje profesionalne mobilnosti, uz potporu Europske komisije
  • pružanje podrške mladima u pronalaženju posla, pripravništva i naukovanja u drugoj državi članici EU-a. YfEj 6.0 će se usredotočiti na stvarne usluge uparivanja ponude i potraženje radnih mjesta, pokrivajući sve faze procesa, od aktivne pripreme do pomoći nakon zapošljavanja, za uspješnu integraciju na tržišta rada
  • promicanje cirkularne, dobrovoljne i kvalitetne mobilnosti radnika i izgradnje europskog građanstva.

Ciljane skupine:

- mladi u dobi od 18 do 35 godina, državljani bilo koje od država članica EU28, Islanda ili Norveške, koji zakonito borave u državi članici EU28, Islandu i Norveškoj

- poslodavci u državama članicama EU28, Norveškoj i Islandu, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća.

Geografska dimenzija projekta: države članice EU27, Island i Norveška.

Uključeni su svi poslovni sektori, a posebice:

  • zdravstvo
  • inženjerstvo
  • logistika i ICT
  • turizam i povezane usluge
  • trgovina i briga o kupcima.

Projekt predviđa sljedeće mjere i financijske potpore:

CILJANA SKUPINA

POTPORA

VRIJEDNOST

Mlade osobe

Naknada za putovanje na razgovor za posao

Do 600 EUR (paušalna)

Naknada za preseljenje

Do 1400 EUR, ovisno o zemlji odredišta

Jezični tečajevi i pripremni trening

Povrat stvarnih prijavljenih troškova do 2000 EUR

Priznavanje kvalifikacija i diploma

Do EUR 400 (paušalna)

Doplatak za putovanje (za razgovor za posao)

Povrat prihvatljivih prijavljenih troškova do 500 EUR

Dnevnica

Dodatna naknada do 600 EUR / mjesec (najviše 3 mjeseca)

Poslodavci

Financijska potpora za uključivanje odabranih kandidata u program integracije (osnovni ili sveobuhvatni).

Do 2000 EUR po izabranom kandidatu.

 

Za više informacija molimo kontaktirajte YfEj@hzz.hr ili eures_hr@hzz.hr

ili posjetite www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.

Ako imate više od 35 godina, informirajte se o programu radne mobilnosti Reactivate