Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Europsko nadzorno tijelo za rad lansiralo je kampanju #EU4FairConstruction

7. studenoga 2023.

 ELA-CONSTRUCTION_Logo_RGB

Građevinski sektor Europske unije najveći je izvor radnih mjesta u industriji, s 13 milijuna radnika u 3 milijuna tvrtki. Mnogi od tih radnika zbog posla prelaze granice, koristeći različite aranžmane kao što su podugovaranje, agencije za privremeni rad i upućivanje državljana trećih zemalja u EU. Međutim, sektor se suočava s određenim poteškoćama u primjeni i provedbi pravila koja štite te radnike te u suradnji s drugim zemljama EU-a.

ELA, Europsko tijelo za rad, agencija je EU-a koja podupire pravednu mobilnost radne snage i koordinaciju socijalne sigurnosti u EU-u. ELA stavlja poseban fokus na građevinski sektor, jer prema podacima iz 2020. godine o dokumentima PDA1, građevinski sektor ima najviše radnika. Upućeni radnici su radnici koje poslodavac šalje na rad u drugu državu EU-a na određeno vrijeme.

ELA je pokrenula informativnu kampanju pod nazivom #EU4FairConstruction koja ima za cilj informirati upućene radnike u građevinskom sektoru i njihove poslodavce o njihovim pravima i obvezama. Kampanja je također usmjerena na socijalne partnere, državna tijela i druge relevantne organizacije. ELA koordinira kampanju uz pomoć zemalja EU-a, socijalnih partnera i tijela za provedbu. Kampanja je započela 17. listopada 2023. i provodi se u svim zemljama EU.

Kampanja pruža informacije o zakonima i propisima koji se odnose na građevinski sektor na različitim jezicima i u različitim formatima. Objavljen je letak na svim EU jezicima i 17 drugih jezika te će proizvesti više materijala i smjernica o raznim temama vezanim uz građevinski sektor.

Osim kampanje, ELA također organizira i podržava online i fizičke informativne prezentacije u različitim zemljama EU-a za radnike i poslodavce u građevinskom sektoru. ELA također pomaže nadležnim tijelima u zemljama EU-a da rade zajedno i provode zajedničke inspekcije kako bi osigurali poštivanje pravila.