Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

INTEGRACIJA OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA – PRIJENOS DOBRIH PRAKSI NA EUROPSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

17. listopada 2022.

 include integracija osoba

U organizacija Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, u Zagrebu od 13. do. 14. listopada, održana je međunarodna konferencija Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita – prijenos dobrih praksi na europskoj i međunarodnoj razini.

Konferencija je zamišljena kao platforma za raspravu o različitim aspektima društveno-ekonomske integracije državljana trećih zemalja, s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, iz perspektive donositelja odluka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te tijela državne uprave i javnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, ali i državljana trećih zemalja. U uvodnom dijelu konferencije predstavnici Vijeća Europe i Europske komisije predstavili su međunarodni i europski okvir za uključivanje državljana trećih zemalja. Kroz dva dana konferencije obuhvaćeno je ukupno šest panela u kojima su sudjelovali različiti predstavnici državnih i javnih institucija, nevladinih organizacija te same osobe pod međunarodnom zaštitom.

Europska komisija je 24. studenoga 2020. godine predstavila Akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Vizija novog europskog integracijskog okvira je osigurati da migranti, ali i građani Europske unije migrantskog porijekla, nesmetano ostvaruju svoja prava i ravnopravno sudjeluju u socioekonomskom životu svojih novih zajednica, ostvarivši pritom svoj puni osobni i profesionalni potencijal, u korist razvoja država članica i Europske unije u cjelini.

Paneli su uključili sljedeće teme: uspostava i djelovanje one-stop-shop integracijskih centara; korištenje novih tehnologija za pružanje informacija i usluga u području integracije; lokalne zajednice kao stupovi dugoročne integracije; provedba stručnih praksi i programa mentorstva u privatnom sektoru – perspektiva poslodavaca; zaštita i promicanje mentalnog zdravlja u kontekstu prisilnih migracija te društveno participiranje i inkluzivna uloga lokalnih zajednica.

U novom okviru integracije Europske unije navedena su prioritetna područja djelovanja te su predstavljene smjernice i preporuke za unapređenje nacionalnih politika integracije.