Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Komisija postavlja mjere za rješavanje nedostatka radne snage i vještina na tržištu rada  

20. svibnja 2024.

 R

Komisija je predstavila akcijski plan za rješavanje nedostatka radne snage i vještina te predlaže suradnju s državama članicama i socijalnim partnerima na rješavanju tih problema tijekom sljedećih mjeseci i godina. Akcijski plan dio je strategije EU-a za jačanje konkurentnosti i jačanje gospodarske i socijalne otpornosti.

Već gotovo cijelo desetljeće nedostatak radne snage i vještina raste u svim državama članicama. Te su nestašice potaknute demografskim promjenama, potražnjom za novim vještinama povezanim s tehnološkim razvojem i dvostrukim prijelazima, težnjom za daljnjim razvojem vlastitih industrijskih sektora, obrambenim i sigurnosnim potrebama te izazovima povezanima s radnim uvjetima u nekim sektorima i na lokacijama. Komisija je identificirala 42 'deficitarna' zanimanja, s određenim razlikama među državama članicama.

Akcijski plan također je ključni rezultat Europske godine vještina. Nadovezuje se na mnoge politike i mjere financiranja koje su već uspostavljene na razini EU-a, kao što je Pakt za vještine – koji je do sada omogućio obuku za 3,5 milijuna radnika.

Akcijski plan nastavak je sastanka socijalnih partnera u Val Duchesseu u siječnju 2024. godine, a njegova je uloga ključna za provedbu rješenja za rješavanje ovih izazova. Plan utvrđuje radnje u pet područja koje treba provesti na razini EU, nacionalnoj razini i razini socijalnih partnera:

  • Potpora aktivaciji podzastupljenih osoba na tržištu rada
  • Pružanje podrške razvoju vještina, obuci i obrazovanju
  • Poboljšanje uvjeta rada u određenim sektorima
  • Poboljšanje pravedne mobilnosti radnika i naučnika unutar EU
  • Privlačenje talenata izvan EU

Rješavanje problema s nedostatkom radne snage i vještina ključno je za poticanje održivog gospodarskog rasta u EU, iskorištavanje prilika zelenih i digitalnih tranzicija, poticanje stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, povećanje naše gospodarske i društvene otpornosti pred geopolitičkim promjenama i osiguranje dostatnih financijskih sredstava za zapošljavanje i socijalne politike u EU.

Komisija će pratiti napredak u provedbi ovog akcijskog plana u okviru Europskog semestra. Osim toga, Komisija će pozvati države članice u Odboru za zapošljavanje i Odboru za socijalnu zaštitu na redovite tripartitne razmjene o ovom pitanju, uz sudjelovanje europskih i nacionalnih socijalnih partnera.