Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Pristup švicarskom tržištu rada u 2023. godini ponovno će biti ograničen za hrvatske državljane!

15. prosinca 2022.

 Paper-pen

Slijedom brzog gospodarskog oporavka od krize uzrokovane COVID-19 pandemijom, ukupna imigracija stranih radnika u Švicarsku naglo je porasla u 2022. U skladu s tim trendom povećao se i broj dozvola izdanih hrvatskim državljanima, premašivši granične vrijednosti utvrđene u Sporazumu o slobodnom kretanju osoba (AFMP-u). Sporazum je proširen na Hrvatsku dodatnim protokolom koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. Tim istim protokolom predviđeno je postupno otvaranje švicarskog tržišta rada hrvatskim državljanima u razdoblju od deset godina.

Od 1. siječnja 2022. hrvatski državljani uživaju punu slobodu kretanja. Zaštitna klauzula AFMP-a omogućuje Švicarskoj jednostrano ponovno uvođenje kvota dozvola na ograničeno vremensko razdoblje ako imigracija iz Hrvatske prijeđe određeni prag. Taj se prag doseže kada je broj dozvola izdanih u određenoj godini - u ovom slučaju 2022. - više od deset posto veći od prosjeka prethodne tri godine (tj. 2019.-2021.) Švicarska je u razdoblju od siječnja do listopada 2022. izdala 2.413 B dozvola hrvatskim državljanima, unatoč tome što je prag za cijelu 2022. iznosio 178 (162 dozvole bile su prosjek godina od 2019. do 2021., koje su i dalje bile podložne kvotama, plus deset posto).

Podaci za 2022. stoga zadovoljavaju kvantitativne uvjete predviđene AFMP-om, te je Savezno vijeće Švicarske, na sastanku održanom 16. studenoga 2022., odlučilo pozvati se na zaštitnu klauzulu predviđenu AFMP-om. Slijedom navedenoga, Švicarska će od 1. siječnja 2023. ponovno uvesti kvote za B i L dozvole. Broj dostupnih B i L dozvola u 2023. godini utvrđen je na 1.150 odnosno 1.007.