Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

EURES u Hrvatskoj

TRAŽITELJI POSLA (posloprimci) POSLODAVCI

Kako prepoznati lažnu ponudu?

Postoje znakovi koji ukazuju na prijevaru, primjerice:

 • ponuđeni uvjeti daleko su iznad uobičajenih za isti tip posla,
 • postoje razlike u kontakt podacima u ponudi i na web stranici poduzeća koju ponuđač predstavlja,
 • vizualni identitet ponude razlikuje se od vizualnog identiteta navodnog poslodavca,
 • na internetskim stranicama navodnog poslodavca nije oglašena pozicija koja se vama nudi…

Postoje internetski alati koji vam mogu pomoći prepoznati prijevaru. U tražilicu unesite ime firme i/ili osobe koja se predstavlja kao kontakt i riječ scam (prijevara) i proučite rezultate. Možete se poslužiti i nekim od web stranicama koje se bave prijevarama, poput scamwarners.com/scambook.com/callercenter.com/.

Ako i dalje niste sigurni je li ponuda inozemnog poslodavca vjerodostojna, kontaktirajte najbližeg EURES savjetnika.

Česte su situacije kada „posrednici“ iz Hrvatske nude posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu (EU ili izvan EU). Takvi „posrednici“ često traže manje novčane iznose koje opravdavaju potrebom ishođenja radne dozvole, liječničkog uvjerenja, osiguranja ili slično. Najčešće se nakon uplate traženog iznosa kontakt osoba više ne javi. Slično je s oglasima za rad na naftnim platformama, gdje „posrednik“ u najboljem slučaju nakon uplate klijentu pošalje popis naftnih kompanija u određenom području. U pravilu, ponude kod kojih se od klijenta traži novac unaprijed nisu stvarne ponude za zapošljavanje. Često se unošenjem u internetske tražilice imena posrednika ili „agencije“ koju predstavlja, te riječi „prijevara“, „scam“, „fraud“ ili slično, može naići na tekstove koji govore o negativnim iskustvima ranije prevarenih osoba.

Samo ovlaštene osobe/poslovni subjekti mogu legalno posredovati pri zapošljavanju. Je li poslovni subjekt registriran za djelatnost u svezi sa zapošljavanjem možete provjeriti u Sudskom registru. U slučaju sumnje u neovlašteno obavljanje djelatnosti posredovanja, kao i u drugim slučajevima kršenja propisa iz područja rada i zapošljavanje, nadležan je Državni inspektorat, Inspekcija rada.

Želim raditi u drugoj članici EU. Od kuda krenuti?

 • na EURES portalu možete registrirati besplatni korisnički račun te kreirati vlastiti životopis i tako postati konkurentniji na europskom tržištu rada

 • na portalu možete pronaći informacije o uvjetima života i rada u svakoj od država članica (navedene informacije dostupne su samo na jeziku te države, te engleskom, francuskom i njemačkom jeziku)

 • ako ste korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj, a odlazite u drugu državu članicu zbog traženja posla, provjerite informacije o izvozu novčane naknade i obavijestite o svojoj namjeri savjetnika za zapošljavanje

Koje informacije mogu zatražiti od poslodavca?

 • radi li se o ugovoru o radu (radni odnos s poslodavcem), o poslovnoj suradnji (situaciji kada samozaposlena osoba pruža usluge) ili nekom drugom obliku rada;

 • koje je trajanje ugovora i koji su uvjeti otkazivanja ugovora;

 • koji je bruto, a koji približni neto iznos plaće; isplaćuje li se tjedno ili mjesečno; koliko se plaćaju prekovremeni sati, rad noću, nedjeljom i praznicima; koja su osiguranja obuhvaćena ugovorom (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti), tko je obveznik uplate poreza i doprinosa (radnik ili poslodavac); informacije o stopama poreza i ostalim odbitcima pronaći ćete na EURES portalu, u dijelu Život i rad (padajući izbornik Radni i životni uvjeti)

 • o radnim i neradnim danima u tjednu, o broju dana i mogućnosti korištenja godišnjeg odmora

 • osigurava li poslodavac smještaj/prehranu; ako da, pod kojim uvjetima (bez naknade ili uz naknadu i u kojem iznosu)

 • nadoknađuje li poslodavac troškove prijevoza iz Hrvatske do  države odredišta te dnevne putne troškove i u kojem iznosu

 • udaljenost od mjesta rada do predviđenog smještaja, ako postoji organizirani smještaj

 • sukladnost ponuđenih uvjeta s propisima i praksom u državi odredišta možete provjeriti na Život i rad dijelu EURES portala (padajući izbornik Radni i životni uvjeti)

 • ako je radna dozvola potrebna, pod kojim uvjetima i uz koju dokumentaciju (vrijedi samo za Švicarsku)

O čemu treba voditi računa prije odlaska na rad?

 • s poslodavcem precizno dogovorite datum dolaska

 • provjerite s Poreznom upravom način prijave dohotka iz inozemstva (bilateralnim ugovorima izbjegnuto je dvostruko oporezivanje)

 • ako privremeno odlazite iz Hrvatske na razdoblje od preko godine dana, no nemate namjeru trajno iseliti, ne odjavljujete prebivalište, no dužni ste obavijestiti nadležnu Policijsku upravu/policijsku postaju o privremenom boravku u inozemstvu.

 • uzmite kontakt podatke EURES savjetnika iz države/regije odredišta za slučaj dodatnih pitanja ili mogućih problema (EURES savjetnik nije pravni savjetnik, ali vam može pomoći upućivanjem nadležnim službama u svrhu zaštite vaših prava)

 • u slučaju administrativnih teškoća s javnim službama u drugim državama članicama, zbog kojih su vam ugrožena prava koja imate kao građanin Europske unije, za pomoć se obratite SOLVIT-u putem online obrasca

 • provjerite informacije o državi odredišta na Život i rad dijelu EURES portala

O čemu treba voditi računa prije povratka u Republiku Hrvatsku?

 • pripremite sve dokumente koji se odnose na protekli radni odnos (ugovor, odluku o otkazu, platne liste, odjave s osiguranja i slično)

 • obratite se najbližoj javnoj službi za zapošljavanje u državi članici u kojoj ste radili i provjerite mogućnost podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na korištenje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (na vas se odnose propisi koji se odnose i na domaće građane)

 • ako ste prethodno radili u Hrvatskoj, a niste iskoristili pravo na novčanu naknadu, svakako i to napomenite, te priložite PD U1 obrazac ako ste ga ponijeli iz Hrvatske. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u pravilu se podnosi u državi zadnjeg radnog odnosa. Ako nemate PD U1 obrazac iz Hrvatske, a radili ste u Hrvatskoj, zatražite ga putem adrese U1@hzz.hr (obrazac zahtjeva pronaći ćete ovdje)
 • ako ne želite ili nemate pravo korištenja novčane naknade zbog prekratkog razdoblja provedenog u osiguranju, zatražite da vam služba za zapošljavanje u državi rada izda PDU1 obrazac (obrascem se evidentiraju sva razdoblja osiguranja ostvarena u zemlji koju napuštate, a koja se mogu uračunati kod ostvarivanja prava na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj).

Gdje se i kako mogu prijaviti za posao u inozemstvu?

Kada pronađete natječaj koji vam odgovara i za koji ispunjavate uvjete, javljate se na način koji je naveden u tekstu natječaja. Najčešći način prijave je elektroničkom poštom poslodavcu, no ponekad prijave prikuplja EURES savjetnik. Važno je prijaviti se na traženi način, jer vas prijava na drugi način, drugoj osobi ili izvan roka prijave može diskvalificirati iz daljnjeg selekcijskog postupka.

Kako biste si povećali šanse za pronalazak posla na području EU/EGP, imate priliku registrirati se na EURES portal i objaviti tamo svoj životopis. Na taj način mogu vas kontaktirati registrirani poslodavci, ali i EURES savjetnici iz drugih država članica koji imaju saznanja o potrebama za radnicima Vašeg profila.

Ako ste u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, svoj interes za zapošljavanjem u inozemstvu svakako napomenite matičnom savjetniku kako bi ga mogao zabilježiti u vašem profesionalnom planu traženja posla.

Pronašao sam velik broj natječaja za osobe moje struke, no većina je na jezicima koje ne razumijem. Što da radim?

Natječaji se najčešće objavljuju na jeziku koji je potrebno poznavati za zasnivanje radnog odnosa, a to je uglavnom jezik države rada ili drugi jezik koji se koristi za obavljanje posla. Kod natječaja objavljenih na vama nepoznatom jeziku, ako smatrate da postoji mogućnost da poslodavac uzme u obzir osobu koja poznaje, primjerice, engleski ili drugi jezik koji poznajete, poslužite se nekim od alata za prevođenje kako biste se upoznali s detaljima natječaja. Ako pronađete informaciju da je moguće zapošljavanje i osoba koje ne poznaju jezik države rada, svakako pošaljite prijavu na nekom od traženih jezika kojim se služite.

Želim se prekvalificirati kako bih se mogao zaposliti u inozemstvu. Plaća li mi EURES troškove školovanja?

Ne, EURES ne organizira obrazovne aktivnosti i ne pokriva troškove obrazovanja. Za informacije o obrazovnim aktivnostima koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje raspitajte se kod svojeg matičnog savjetnika, te pratite redovno web stranicu www.hzz.hr kako biste bili pravodobno informirani o svojim mogućnostima.

Pod određenim uvjetima postoji mogućnost sufinanciranja učenja jezika, odlaska na intervju, preseljenja ili postupka priznavanja kvalifikacija kroz program ciljane programe radne mobilnosti.

Želim unijeti životopis na EURES portal. Trebam li ga unijeti na hrvatskom ili na nekom drugom jeziku?

Odluka o tome na kojem ćete jeziku unijeti životopis je na vama, no svakako ćete imati više mogućnosti ako životopis unesete na jeziku države od vašeg interesa, odnosno na jeziku koji možete koristiti u radu. EURES portal pruža mogućnost objave životopisa na više jezika.

Dobila sam ponudu za posao u Švicarskoj, ali poslodavac nije uspio pribaviti radnu dozvolu. Što mogu učiniti?

Nadležna tijela država članica koje su zadržale režim radnih dozvola za hrvatske građane samostalno odlučuju, temeljem provjera stanja i potreba na lokalnom tržištu rada, o zahtjevu poslodavca za izdavanjem radne dozvole hrvatskom građaninu. Ukoliko bi mogućnost prigovora postojala, poslodavac bi o tome bio obaviješten od strane službe koja je uskratila izdavanje radne dozvole.

Nisam siguran priznaje li se moja kvalifikacija u drugim članicama EU. Kako mogu doći do informacije priznaje li se i, eventualno, koja je dokumentacija potrebna za proces priznavanja?

EURES ne sudjeluje u postupcima priznavanja kvalifikacija, no kako je to nerijetko pretpostavka (ili prepreka) mobilnosti, zainteresirane kandidate upućujemo na izvore informacija. Konkretno, informacije o reguliranim profesijama i tijelima nadležnima za priznavanje kvalifikacija moguće je pronaći na stranici Regulated Professions Database, te putem Nacionalnih kontakt točaka za priznavanje kvalifikacija. Objedinjene informacije o obrazovnim sustavima i priznavanju inozemnih kvalifikacija potražite i na portalu ENIC-NARIC.

Želim raditi u inozemstvu. Imate li popis poslodavaca kojima se mogu javiti?

Ne postoji popis poslodavaca koji bi kontinuirano primali radnike, kako u Hrvatskoj, tako niti u drugim članicama Europske unije. Kada imaju potrebu za radnicima, poslodavci oglašavaju slobodna radna mjesta na portalima za traženje posla. Osobe zainteresirane za rad u inozemstvu trebale bi redovno pretraživati portale za traženje posla, kao što je  EURES portal ili kategoriju EURES oglasi na ovoj stranici, javljati se poslodavcima od svojeg interesa otvorenim zamolbama ili se registrirati na EURES portalu i tamo objaviti svoj životopis kako bi i poslodavci mogli kontaktirati njih.

Poslat ću vam svoje podatke. Biste li me mogli obavijestiti ukoliko se otvori nešto za mene?

U pravilu, EURES savjetnici informiraju o izvorima oglasa koje kandidati samostalno pretražuju. Jedan od načina za stavljanje svojeg životopisa na raspolaganje EURES savjetnicima je registracija i objava životopisa na EURES portalu. Pritom je važno da životopis bude kvalitetno izrađen i redovno ažuriran, jer na taj način si povećavate šanse da ga EURES savjetnik ili registrirani poslodavac pronađu.

Možete li mi reći gdje je moja struka tražena?

Informacije o stanju na tržištu rada pojedinih država članica pronaći ćete na EURES portalu, u dijelu Život i rad (birajte državu odredišta i kategoriju Podaci o tržištu rada: navedene informacije dostupne su samo na jeziku te države, te engleskom, francuskom i njemačkom jeziku). Mnoge države nemaju definirane liste deficitarnih zanimanja koje bi vrijedile za područje cijele zemlje, već je moguće da deficiti postoje u točno određenim područjima (zbog tamo prisutne industrije, primjerice) ili u određeno doba godine (zbog poslova sezonskog karaktera).

Ne znam dobro strane jezike, ali sam spreman/spremna raditi bilo što, pa jezici nisu važni, je li tako?

Nepoznavanje jezika jedna od najvećih zapreka pri traženju posla u inozemstvu, pri dobivanju kvalitetnog radnog mjesta te najveći faktor rizika od prijevara, ulaska u neprijavljeni rad ili radni odnos s uvjetima rada koji nisu u skladu s propisima. Iako je s formalne strane zapošljavanje bez poznavanja jezika moguće u većini profesija koje ne zahtijevaju licenciranje prije zapošljavanja (kao što je to slučaj kod liječnika, arhitekata i dr.), u praksi nepoznavanje jezika predstavlja prepreku već u samom traženju posla i kontaktiranju poslodavaca. Sugeriramo naučiti barem osnove jezika prije samog traženja posla, odnosno temeljito poznavanje engleskog jezika koje u nekim slučajevima može biti dovoljno u fazi traženja posla (primjerice, u sektoru informatike, prirodnim znanostima te u poljoprivredi u skandinavskim  zemljama).

Hoću li moći ostati živjeti/raditi u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon Brexita?

Državljani Europske unije mogu nastaviti živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon 30. lipnja 2021. ako do navedenog datuma apliciraju za dobivanje uređenog statusa tzv. settled status. Uređeni status dobit će osobe koje su do trena podnošenja zahtjeva prijavljeno boravile u Ujedinjenoj Kraljevini minimalno 5 godina. Ako je razdoblje dosadašnjeg boravka u Ujedinjenoj Kraljevini kraće od 5 godina, podnositelju/podnositeljici zahtjeva će biti dodijeljen tzv. pre-settled status koji i nadalje osigurava pravo na život, rad i pristup socijalnim pravima. Po proteku punih 5 godina, potrebno je aplicirati za settled status.  O preduvjetima, postupku i potrebnoj dokumentaciji daljnje informacije pronađite ovdje odnosno ovdje. Iskoristite mogućnost pravovremenog informiranja registracijom e-pošte pri Home Office UK. Ishodište svih informacija vezanih za Brexit je ovdje.

Koje usluge EURES može ponuditi poslodavcima?

Poslodavcima su dostupne sljedeće usluge:

 • Isticanje oglasa na portalu EURES

 • Pod određenim uvjetima, ciljana objava na internetskim strancima drugih zavoda za zapošljavanje u EU

 • Savjetovanje o pripremi oglasa u cilju privlačenja kandidata iz drugih članica

 • Uključivanje poslodavca na Europske dane poslova u drugim državama članicama ili predstavljanje potreba za radnicima na Europskim danima poslova u ime poslodavca

 • Podrška prije, tijekom i nakon online sajmova poslova

 • Predselekcija prijava za potrebe poslodavca

 • Mogućnost dogovaranja intervjua u drugim državama članicama

 • Pružanje informacija i usluga upućivanja vezanih za mobilnost, zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj i upućivanja radnika na rad izvan Hrvatske

 • Pomoć pri apliciranju za financijske potpore iz ciljanih programa mobilnosti

Detaljne informacije o dostupnim uslugama potražite u uredima EURES-a.

Kako mogu objaviti oglas na portalu EURES?

Oglasi se na portal EURES prenose s portala članova EURES-a, u ovom slučaju s portala HZZ-a Burza rada. Postupak objave oglasa opisan je ovdje. Ako želite da vaš oglas bude istaknut na portalu EURES, zatražite to kod objave oglasa, a ako želite savjet kako pripremiti oglas koji će privući radnike iz drugih članica EU obratite se najbližem uredu EURES-a.

Kojim kanalima mogu doći do radnika iz EU?

 • Objavom oglasa na portalu Burza rada i isticanjem oglasa prenesenog na EURES

 • Putem Europskih online dana poslova ili fizičkih sajmova poslova u drugim članicama

Za pomoć i potporu u procesu traženja radnika javite se najbližem uredu EURES-a.

Zapošljavam radnika iz EU. O čemu moram voditi računa?

Vašem novom radniku vjerojatno će trebati pomoć oko administrativnih pitanja. Boravak je potrebno prijaviti najkasnije prije isteka 3 mjeseca od ulaska u Hrvatsku, a prijavljuje se Policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravka. Prije prijave u radni odnos i otvaranja računa u banci, radniku koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku trebat će OIB. Ovisno o zvanju odnosno zanimanju, mogle bi mu zatrebati informacije o priznavanju inozemnih kvalifikacija. Kod reguliranih profesija potrebno je informirati se o pristupu profesiji kod nadležnog tijela. Informacije iz područja oporezivanja potrebno je zatražiti kako kod Porezne uprave RH, tako i kod poreznih tijela u matičnoj zemlji, ako je radnik u Hrvatskoj tek privremeno. Mobilni radnik ne gubi prava iz područja socijalnog osiguranja (mirovinskog, zdravstvenog, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i dr.) zato što se zapošljava u drugoj državi. Za pomoć i smjernice vaš se novi radnik može obratiti uredima EURES-a u Hrvatskoj ili, ako još nije u Hrvatskoj, EURES savjetnicima u matičnoj državi. Korisne informacije pronaći ćete i na sljedećim stranicama:

Informacije o životu i radu u Hrvatskoj

OIB za strane fizičke i pravne osobe

Priznavanje kvalifikacija

Porezna tijela u EU

Regulirane profesije u RH

Trebam li dozvolu za upućivanje svojih radnika u drugu državu članicu?

Nema ograničenja u pogledu slobode pružanja usluga u EU, no prije upućivanja potrebno je ishoditi potvrde A1 za radnike koji će biti upućeni (izaslani). Informacije o aktualnim ograničenjima u Švicarskoj dostupne su ovdje.

Planiram proširiti poslovanje izvan Hrvatske. Kako mi možete pomoći?

EURES pokriva područje radne mobilnosti, dok se u ovom slučaju radi o slobodi pružanja usluga i poslovnog nastana. Postoji niz izvora informacija i službi koje vam mogu pomoći.

Izdavanje potvrda A1 i određivanje mjerodavnog zakonodavstva (EU)

Jedinstvena kontaktna točka za usluge

Centar unutarnjeg tržišta

Portal Vaša Europa za poduzetnike

Jedinstveno tržište: usluge

Želim zaposliti radnika iz države koja nije u EU. Kako mi možete pomoći?

EURES mreža pruža potporu mobilnosti na jedinstvenom europskom tržištu rada. Radnici iz trećih zemalja podliježu obvezi ishođenja dozvole za boravak i rad. Detaljne informacije dostupne su na stranicama nadležnog Ministarstva unutarnjih poslova.