Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

EURES u Hrvatskoj

Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) osnovano je kako bi pomoglo državama članicama i Europskoj komisiji da osiguraju da se pravila Europske Unije  o mobilnosti radne snage i koordinaciji socijalne sigurnosti provode na pravedan, jednostavan i učinkovit način.

Europsko nadzorno tijelo za rad ima važnu ulogu u olakšavanju i osiguravanju učinkovite mobilnosti radne snage u Europi, posebno kroz aktivnosti Europskih javnih službi za zapošljavanje (EURES).

Slobodno kretanje radnika i usluga stup je Europske unije i smatra se jednim od glavnih postignuća integracije u EU. Radnicima i poslodavcima pruža mogućnost traženja posla i pružanja usluga diljem Europske Unije.

Kako bi se osiguralo da temeljna sloboda slobodnog kretanja funkcionira u praksi i predstavlja transparentnu rmobilnost pojedincima i poslodavcima, postoji niz zakonodavstva o mobilnosti radne snage u EU-u i potrebno je da se dogovorena pravila provode u skladu s regulativama i uredbama.

 Njihova učinkovita provedba u državama članicama zahtijeva strukturiranu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih nacionalnih tijela i provođenje zajedničkih aktivnosti kao što su zajedničke inspekcije rada ili obuka nacionalnog osoblja o pravilima prekogranične mobilnosti. Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) osnovano je srpnju 2019. godine, a od rujna 2021. godine ima stalno sjedište u Bratislavi, Slovačka.